Филтриране на редове с помощта на условия

Филтрирането е една от основните функции. Когато ред се филтрира въз основа на условие, той не се премахва. Той е скрит от вашата таблица. За да приложите филтър към вашия Grid (таблица), щракнете върху инструмента за филтриране от лентата с инструменти. Ще се появи меню за филтриране и можете да изберете колоните, по които да филтрирате, правилата за филтриране и стойностите. Например в списък със задачи искаме да видим само „Задача 5“, така че създаваме филтър за колоната „Име“, задаваме оператора на „Съдържа“ и въвеждаме „Задача 5“ за филтрираща стойност.


Основи

Условието за филтриране представлява прилагано от Вас правило, което редовете трябва да следват, за да бъдат видими. Например, трябва да се съсредоточите само върху редове, които отговарят на определени условия, като редове, които съдържат задачи, маркирани като изпълнени.

Условно филтриране

Условието за филтриране се състои от три части:

  •  column - Всяка колона от вашата таблица.
  •  operator - След като изберете колона, изберете оператор за филтриране от предварително попълненото падащо меню. Налични са различни оператори за филтриране в зависимост от типа на колоната. Например текстовите полета ще имат филтърни оператори като „съдържа“, „не съдържа“, но числовите полета ще имат филтърни оператори като „по-голямо от“ или „по-малко от“;
  •  value - Това е стойността, с която сравнявате всичките си редове.


Премахване на условие за филтриране

Можете да премахнете условие за филтър, като щракнете върху иконата X до това условие.

И и Или

Възможно е логически да се свържат условията на филтъра с помощта на конюнкция. Двата налични съюза са "И" и "Или". Можете да използвате „И“, когато искате всички условия на филтъра да бъдат изпълнени. В противен случай можете да използвате „Или“, когато искате някое условие да бъде изпълнено.