Какво представляват бази, редове и колони

Основни точки

 • Всяка работна група може да съдържа повече от една база. Това е колекция от бази.

 • Всяка база е индивидуална и самостоятелна. Може да е в група с други, но връзката между тях спира дотук.

 • Всяка база се състои от колони и редове. Има няколко типа изгледи, от които можем да избираме (Grid, Kanban).

  • Grid - данните изглеждат като таблица с колони и редове.

  • Kanban - данните изглеждат като задачи със статуси.

 • Можете да разширите записите.

 • Можете да промените настройката и формата на колоната от менюто Настройки на колоната.


Какво е база?

База е същото като Таблица. Това е колекция от колони и редове. Можете да мислите за това като за таблица с данни.

Какво е ред?

Редът е записът в базата с данни, съставен от толкова клетки, колкото колони има в базата с данни. Той съхранява информацията, въведена от потребителя.

Как да създадете нов ред

Създаването на нов ред е изключително лесно. Трябва само да кликнете върху бутона "+", който се намира в долния ляв ъгъл на базата.Какво е колона?

Колоните могат да бъдат различни видове. В зависимост от тях определяте вида на съдържанието на клетката в съответната колона.

Как да създадете нова колона

За да създадете нова колона, трябва да кликнете върху бутона "+", който се намира в горния десен ъгъл на листа. След като щракнете, ще се появи прозорец, в който можете да зададете вашите предпочитания за поведението на колоната.Какво можете да персонализирате?

Можете да зададете име, описание и тип на колоната. Можете също така да разрешите колоната да бъде преоразмерена, редактирана, сортирана или да направите клетките в необходимата колона.


 

Какви типове колони са разрешени?

Типът на колоната определя съдържанието, което може да бъде въведено в клетките, съответстващи на колоната. Ето основните видове, от които можете да избирате:

 

 • Text field: Това е най-често използваният тип поле. Няма ограничение във вида на знаците и позволява въвеждане на свободен текст.
 • Multiline text: Това ви позволява да въведете повече от един ред текстово съдържание. Няма ограничение във вида на знаците и позволява въвеждане на свободен текст.
 • Image: Това ви позволява да прикачвате изображения, които могат да се разглеждат като галерия.
 • Number: Позволява само въвеждане на числа.
 • Select: Показва се като падащо меню, от което можете да изберете опция.
 • Multiple select: Показва се като падащо меню, от което можете да изберете повече от една опция.
 • CheckBox: Показва се като отметка, която може да се включва и изключва.
 • Date: Това ви позволява да изберете дата.
 • Created time: Показва часа, когато е създаден записа.
 • Last modified time: Показва часа, когато последно е редактиран записът.
 • Slider: Позволява само въвеждане на числа. Показва плъзгач до клетката, който можете да използвате за по-бързо въвеждане.
 • Auto number: Показва поредния номер на реда.
 • URL: Това ви позволява да въведете валиден URL адрес.
 • E-mail: Това ви позволява да въведете валиден имейл адрес
 • Phone: Това ви позволява да въведете валиден телефонен номер, включително кода на държавата.
 • Password: Това поле маскира съдържанието като парола.
 • Status: Това е основен тип колона, който се използва от изгледа Kanban за подреждане на записите в него. Например, ако вашите опции за състояние са: „Некатегоризирани“, „Всички“, „В процес“ и „Готово“, в Grid-а (таблица) ще можете да ги изберете в падащо меню. Когато превключите към изглед Kanban, всяка опция от състоянието ще бъде колона в Kanban.
 • Tags: Това ви позволява да добавяте тагове, свързани с реда. В картите Kanban те ще бъдат показани в долната част на карата.
 • Color: Това ви позволява да зададете цвета на вашите Канбан карти.
 • Checklist: Тази колона ви позволява да добавяте подзадачи като контролен списък.
 • Priority: Това ви позволява да зададете приоритет на записа.
 • Progress: Това ви позволява да зададете напредъка на продължителен процес.
 • Name: Това ви позволява да зададете име на задача.
 • Description: Това ви позволява да зададете описание на задача.
 • Start Date: Това ви позволява да зададете начална дата на задачата. Създава се вградено валидиране между полетата Начална дата и Краен срок, за да се гарантира, че началната дата е преди крайната дата.
 • Due Date: Това ви позволява да зададете крайна дата на задачата. Създава се вградено валидиране между полетата Начална дата и Краен срок, за да се гарантира, че началната дата е преди крайната дата.