Автоматизации

За какво използваме автоматизациите?

Основната цел е да се изпраща информация при определени обстоятелства.

Можете да настроите автоматизациите да изпращат:

 • персонализиран подбор на информация

 • известие при създаване на нов запис в базата

 • известяване, когато има промяна в запис от конкретна колона

 • извадка на базата

 • всички редове, които имат поле Краен срок и стойността на клетката е предстояща дата през следващите 7 дни

 • всички редове, които имат поле Краен срок и стойността на клетката има днешна дата

 • всички редове, които имат поле Краен срок и стойността на клетката има дата, по-стара от днес

Как може да се създадете автоматизация?

Създаването на автоматизация става от прозореца с настройки и изберете секция Автоматизации. След като отворите прозореца за управление на автоматизации, можете да създадете нова от бутона Добавяне на нова.Създаване на автоматизацияПанелът за създаване и редактиране на автоматизация има следните полета:
 • Статус - според състоянието на това поле, автоматизацията ще бъде извършена от системата или ще бъде пропусната.
 • Заглавие - заглавие на автоматизацията, което трябва да описва кратко и ясно какво ще прави.
 • Описание - подробно описание на автоматизацията, което ще помогне на вашите сътрудници да разберат нейното значение.
 • Тип - списък с възможности за избор на типа автоматизация (виж видовете автоматизация). • Период - възможност за избор на честота на активиране. Полето е активно за типовете: Персонализиран избор, Извадка на базата, Краен срок, Просрочени записи/задачи. • Действия - изберете къде да се изпращат известията, когато автоматизацията се активира. • Изпращане до - изберете получатели на известията.


Видове автоматизации

Видовете автоматизация са както следва:

 • Персонализиран избор - вие избирате каква информация да бъде изпратена, когато автоматизацията бъде активирана.
  Пример: можете да настроите автоматизацията да търси всички редове, които имат стойност в полето Name.  или всички редове, където стойността в полето Name е John. • Запис е създаден - този тип автоматизация ще изпрати известие, когато се създаде нов запис в базата.
 • Запис е редактиран този тип автоматизация ще изпрати известие, когато се промени запис в базата данни. Ще се появи допълнителна опция, за да можете да изберете полето, което искате да наблюдавате.
 • Извадка на базата -  този тип изпраща всички записи от последната седмица. Подобно на избора По избор, ще се появи поле за Период.
 • Очаква се скоро - Този тип ще изпрати записите, които имат поле Краен срок и стойността на клетката е предстояща дата през следващите 7 дни.
 • Изтича днес - Този тип ще изпрати записите, които имат поле Краен срок и стойността на клетката е днес.
 • Просрочени записи/задачи - Този тип ще изпрати записите, които имат поле Краен срок и стойността на клетката има дата, по-стара от днешната.
 • Mailchimp интеграция - Когато към избраната колона се добави имейл, създайте контакт в Mailchimp.