Artavolo За финансови екипи

Днешните финансови екипи се справят с множество задачи, от управление на заплати и бюджет до проследяване на финанси и поддържане на щателна документация. С толкова много неща е от решаващо значение да останете организирани и да спазвате крайните срокове. Точно тук се намесва Artavolo. Нашата платформа дава възможност на финансовите екипи да рационализират работните процеси, да си сътрудничат безпроблемно и да постигат повече с увереност. Кажете сбогом на стреса от управлението на сложни финансови задачи и здравейте на ефективността и спокойствието с Artavolo.

image
Останете в съответствие с бизнес приоритетите си. Край на пропуснатите срокове

Независимо дали става въпрос за управление на бюджети, проследяване на разходи или надзор на финансови проекти, Artavolo ви помага да поддържате финансовите си операции в синхрон с целите на вашата организация. Кажете сбогом на пропуснатите срокове с интуитивната система от табла, карти и цветни етикети на Artavolo. Лесно визуализирайте задачи, задания и крайни срокове с един поглед, като гарантирате, че вашият екип остава на път и никога не пропуска нито един ритъм. С Artavolo организирането и спазването на крайните срокове никога не е било по-лесно.

Дигиталното работно пространство на вашите финанси

Оптимизирайте финансовите процеси, управлявайте бюджети, проследявайте разходите и си сътрудничете ефективно във финансовите екипи.

Вижте всички наши шаблони
image

Създавайте табла Artavolo, посветени на проследяване на бюджета за различни отдели, проекти или инициативи. Всяка карта може да представлява конкретна бюджетна позиция с подробности като разпределена сума, действителни разходи, оставащ баланс и бележки за разходите

image

Използвайте Artavolo за проследяване и категоризиране на разходите, направени от организацията. Създайте карти за индивидуални разходи и използвайте етикети или персонализирани полета, за да категоризирате разходите по тип (напр. пътуване, консумативи, комунални услуги). Прикрепете разписки или фактури директно към разходните карти за целите на документацията.

image

Настройте табла или списъци на Artavolo, за да управлявате задачи за финансово отчитане, като месечни, тримесечни или годишни отчети. Използвайте карти, за да очертаете изискванията за отчитане, да възлагате задачи на членовете на екипа и да проследявате напредъка към крайните срокове.

image

Създайте табло Artavolo, за да управлявате процесите на фактуриране, от създаването на фактура до проследяването на плащанията. Всяка карта може да представлява индивидуална фактура с подробности като име на клиент, сума на фактурата, дата на падеж и статус на плащане. Възлагайте задачи на членовете на екипа, отговорни за обработката на фактурите и последващите действия.

image

Управлявайте проектни финанси в Artavolo, като създавате табла или списъци, посветени на отделни проекти. Проследявайте бюджетите на проектите, разходите и финансовите етапи в реално време, като гарантирате, че проектите остават в рамките на бюджета и по план.

image

Използвайте Artavolo, за да улесните процесите на финансово планиране, като бюджетно прогнозиране, анализ на сценарии и стратегическо планиране. Създавайте табла или списъци, за да очертаете финансови цели, да проследявате напредъка към целите и да си сътрудничите по инициативи за планиране.

image

Получете нова гледна точка върху задачите си с правилната визуализация.

Дайте възможност на екипа си с Kanban View, за да гарантирате, че стартирането на проекти е безпроблемно и добре координирано, минимизирайки прекъсванията в последния момент.

Сътрудничество и комуникация.

Насърчавайте сътрудничеството между членовете на финансовия екип, като използвате Artavolo за съобщаване на актуализации, споделяне на статистики и сътрудничество по финансови задачи и проекти. Коментирайте в задачите, @споменете членове на екипа и прикачете подходящи документи, за да улесните комуникацията и сътрудничеството.

Научете повече за изгледите Artavolo

image

Автоматизирайте вашите задачи

Оптимизирайте безпроблемно вашите операции с безпроблемната комбинация от простота, адаптивност и персонализиране на Artavolo. Използвайки вградени автоматизации, интегрирайте без усилие любимите си приложения и инструменти с Artavolo, консолидиране на жизненоважни данни в единна централизирана платформа за несравними печалби в производителността.

Разгледайте автоматизациите

Работен процес без усилие с автоматизацията на Artavolo

Интегрираната автоматизация на Artavolo опростява процеса на автоматизиране на рутинни задачи, освобождавайки вашия екип да се концентрира върху най-важната работа, без да бъде затънал в обикновени дейности.

Оставете роботите да свършат работата

What Finance professionals love about Artavolo

Our finance team struggled with managing expenses efficiently. Receipts were scattered, approvals were delayed, and tracking expenses was a tedious process. Upon adopting Artavolo, we created a dedicated kanban board for expense management. Now, our team members can upload receipts directly to the board, categorize expenses, and assign approvals.

Valia, Sales Representative.

My comany faced challenges in budget planning and forecasting. The existing spreadsheets were cumbersome to update, lacked collaboration features, and made it difficult to track changes. When we switched to Artavolo, we created a budget planning kanban board where team members could input budget estimates, track expenses, and collaborate on revisions.

Maria, Sales Manager.

We struggled with producing timely and accurate financial reports for stakeholders. The manual reporting process was prone to errors, and compiling data from various sources was time-consuming. After integrating Artavolo into their workflow, they created a financial reporting board where team members could input data, track key metrics, and generate reports in real time

Petko, Financial Planner.

Artavolo has simplified our financial management processes. Its real-time updates and notifications ensure that everyone on the team is informed and aligned, leading to greater efficiency and productivity.

Ekaterina, Financial Controller.

The way we work as a finance team has changed. Artavolo's features have made us more productive, collaborative, and successful in managing our finances.

Raina, Finance Analyst.

Its flexibility allows us to adapt the tool to fit our unique finance processes. We can create custom Kanban boards for budgeting, expense tracking, and financial reporting, tailored to our specific needs.

Plamena, Accounting Specialist.

Други решения

Съхранявайте, управлявайте и организирайте всички ваши маркетингови данни на едно място Разгледайте шаблоните за Маркетинг

Координирайте продуктови пътни карти, отзиви от клиенти, OKR, спринтове и пускания на продукти Разгледайте шаблоните за Продукти

Проследявайте инвентара, управлявайте проекти или организирайте работни потоци Разгледайте шаблоните за Операции

Управлявайте финансовото планиране, разходите, бюджетирането и управлявайте финансовите KPI във вашата организация Разгледайте шаблоните за Финанси

От набиране на персонал, до въвеждане на нови служители, указатели на служители, развитие на таланти и HR проекти Разгледайте шаблоните за Човешките ресурси

Интегрирайте критични работни процеси

Свържете Artaovlo със съществуващите си инструменти, свържете важни бизнес процеси и изградете по-мощни приложения.

Microsoft Excel

Import

Apple Numbers

Import

CSV & TSV

Import

JSON

Import

Trello

Import

GitHub

Import

Calendar

Import

Google Sheets

Import

Chat GPT

Import

Microsoft OneDrive

File Management

Google Drive

File Management

DropBox

File Management

SendGrid

E-mail Transactions

E-mail

Communication

Chat GPT

Integration

Slack

Communication

Twilio

Communication