Промяна на типа колона в Grid изгледа

Ако сте създали колона с грешен тип данни или сте импортирали база данни и някои от вашите колони не са от подходящия тип, можете лесно да промените това.

За да направите това, трябва да натиснете иконата на бургер за настройките на колоната, след което щракнете върху бутона Настройки на колоната.


След като заредите прозореца с настройки, изберете желания тип и щракнете върху бутона OK.


Почти всички колони могат да бъдат променени на текст или многоредов текст.

Например: Ако имате тип колона Избор или Дата, можете да го промените на Текст или Многоредов текст.

Тип колона Текст със дата стойности, които можете да промените на тип Дата.


Ако намирате затруднения, не се колебайте да се свържете с нас.