Колона със сътрудници

Колоната за сътрудник е специален тип колона, която ви позволява да изберете едно или по желание повече имена от автоматично генериран списък с всички сътрудници, добавени към вашата таблица. По подразбиране, когато създавате нова колона за сътрудници, се поставя отметка в квадратчето за множество сътрудници. Това означава, че можете да изберете множество сътрудници от списъка. Когато премахнете отметката от квадратчето, ще можете да изберете само един сътрудник. По желание можете също да зададете цвят на всеки сътрудник.


Добавете колона за сътрудници

За да добавите колона тип Сътрудник, превъртете възможно най-надясно на вашата таблица, след което щракнете върху големия бутон +. След това изберете типа „Сътрудник“.


След като добавите колоната, вече можете да изберете сътрудник. Това става като щракнете двукратно върху клетка от колоната.


Имайте предвид, че ако добавите колона за сътрудник към вашия лист и споделите формуляра публично, тогава потребителите, които преглеждат формуляра, ще могат да видят и сътрудниците. Разбира се, ако полето е скрито, те няма да видят сътрудниците.