Скриване на колони

Скриване на колони от таблицата

Една от основните характеристики на табличния изглед е възможността за скриване на определени колони. Ако колона е скрита, тя просто не се показва в изгледа на таблицата. Колоната не е изтрита и нито една от стойностите в тази колона не е засегната. Можете да го покажете или скриете, когато имате нужда.

Скриването на колони е полезно, когато:

  • Искате да покажете само определен набор от колони.
  • Трябва да попречите на хората да виждат колони, когато споделяте базата с други.


Показване на скрита колона

Ако дадена колона е скрита, можете да я покажете, като щракнете върху инструмента „Скриване на колони“ и щракнете върху превключвателя до колоната, която искате да покажете.