Анализи

Анилизи ви предоставя цяла статистика за вашата база.

Нека да видим какви данни представят анализи.

Има 5 вида изгледи на анализи:

  • Записи по дата
  • Най-активни членове
  • Последни записи
  • Задачи на списък
  • Задачи с краен срок

Тук ще ви представя всеки вид изглед.

Записи по дата


Този изглед показва колко реда/задачи са създадени и актуализирани за определен ден. Можете да промените изгледа на диаграмата от бутоните близо до заглавния панел.

Най-активни потребители

 

Този изглед ви позволява да видите най-добрите създатели и последните активни потребители. Топ създатели показват колко записа е създал конкретен потребител. Последно активни показва времето, когато потребителите са били активни.

Последни записи
Името на изгледа говори само за себе си. От тук можете да видите най-скоро създадените и най-скоро редактираните записи в базата данни.

Задачи по списъкИзгледът „Карти по списък“ показва броя на grid/редовете или kanban/задачи, които са категоризирани по Статус. За пример на текущата екранна снимка имаме по един запис за състояния Готово, В ход и Избор за разработка и два записа със състояние За изпълнение.


Задачи по краен срок„Карти по краен срок“ показва броя на grid/редовете или kanban/картите, които са категоризирани по краен срок.
Има четири вида етикети:
  • Срок по-късно - записи с Краен срок над 7 дни.
  • Очаква се скоро - записи с Краен срок през следващите 7 дни.
  • Просрочени - записи с Краен срок в миналото.
  • Няма краен срок - записи с празно поле за Краен срок.