Инсталиране на Artavolo Enterprise на DigitalOcean чрез Docker

Изисквания

Artavolo Enterprise Edition (Artavolo EE) изисква 4-ядрен процесор и 4GB RAM. Тези ресурси гарантират добра производителност за повечето приложения с няколкостотин едновременни връзки. Когато базите станат големи, може да е необходима повече RAM.

Този урок предполага, че на сървъра не са инсталирани други услуги, особено други услуги, които слушат порт 80 и 443.

Artavolo EE използва Docker. Ако вашата платформа не поддържа Docker, не можете да инсталирате Artavolo EE.

Инсталация

Създаване на сървър

За нашата цел трябва да създадем сървър. Ще създадем сървър, базиран на AlmaLinux в DigitalOcean.com. Вие сте свободни да изберете операционна система като Debian, CentOs, Ubuntu. Нека да започнем.

1. Отидете във вашия акаунт в DigitalOcean.com и използвайте проект, който имате, или създайте нов.


2. Ако изберете да създадете нов проект, пропуснете втората стъпка.


3. Създайте нов Droplet.


3.1 Трябва да изберете регион.

Изберете най-близкия район за клиентите на вашето приложение. Избрали сме региона по подразбиране за нашия пример.

3.2 Избор на операционна система (OS)

За нашия пример избрахме AlmaLinux 8, който е базиран на CentOS.


3.3 Изберете опции на процесора

В нашия пример избираме обикновен процесор с 2 GB RAM и 1 процесор. Artavolo EE изисква 4 ядра CPU и 4 GB RAM за добра производителност.

3.4 Изберете Метод на удостоверяване

Вие сте свободни да изберете метод за удостоверяване.

3.5 Droplet-а е готов!

Кликнете върху бутона CREATE DROPLET и изчакайте. Droplet-а е готов за употреба.

4. Отворете droplet настройките

Намерете вашия проект и щракнете върху droplet-а, който сте създали.


6. Отворете droplet конзолата и продължете с инсталирането на Docker и Artavolo EE


Инсталиране на Docker

Ако сървърът ви няма Docker, изпълнете редовете по-долу

$ sudo dnf install yum-utils
$ sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
$ sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
$ sudo systemctl enable docker
$ sudo systemctl start docker

Сега имате инсталиран Docker на вашия AlmaLinux.

Инсталиране на Artavolo EE

Инсталирането на Artavolo EE е лесно с Docker. Просто пуснете редовете по-долу.
$ docker pull artavolo/artavolo-enterprise:latest

$ docker run -d --rm -it --name artavolo -p 80:80 -p 8000:8000 -v includes:/var/www/html/includes -v lang:/var/www/html/lang -v uploads:/var/www/html/uploads -v httpd:/var/log/httpd -v lib_mysql:/var/lib/mysql -v log_mysql:/var/log/mysql -v apache2:/etc/apache2 artavolo/artavolo-enterprise:latest

Поздравления! Вече сте инсталирали Artavolo EE на вашия сървър на DigitalOcean.

Сега можете да намерите ip адреса на вашия сървър и да го отворите от браузъра си.Готови сте да използвате Artavolo EE!


Влезте като администратор с идентификационните данни по-долу:

Данни за достъп: 
Потребителското име по подразбиране е: admin@artavolo.com
Паролата по подразбиране е: admin

След като влезете, ще видите началната си страница. Страницата ще съдържа всичките ви работни групи и бази.
Нека създадем нова работна група, за да тестваме приложението.

Сега имате работна група, така че можете да създадете база.


Вече сте готови да продължите!

Конфигурирайте приложението

Когато вече сте влезли, ще намерите бутон на контролния панел в горното дясно меню на потребителското меню.


Как да актуализирате Docker Image

Изпълнете командите, за да актуализирате приложението

$ docker pull artavolo/artavolo-enterprise:latest
$ sudo docker stop artavolo
$ sudo docker rm artavolo
$ docker run -d --rm -it --name artavolo -p 80:80 -p 8000:8000 -v includes:/var/www/html/includes -v lang:/var/www/html/lang -v uploads:/var/www/html/uploads -v httpd:/var/log/httpd -v lib_mysql:/var/lib/mysql -v log_mysql:/var/log/mysql -v apache2:/etc/apache2 artavolo/artavolo-enterprise:latest