Използване на Grid изглед

В тази статия ще научите кои са възможностите, които предлага Grid изгледа.

Ето някои от тях:

  • Скриване на колони
  • Преподреждане на колони
  • Филтриране
  • Редактиране
  • Сортиране
  • Групиране
  • Търсене
  • Резюме
  • Коментари

Скриване на колони

Ако имате твърде много колони и ви е трудно да се фокусирате върху тези, които са по-значими, можете да скриете някои от тях. Можете да направите това с помощта на инструмента „Скриване на колони“.


Преподреждане на колони

Ако решите, че колоните, които сте създали, не са в правилния ред, можете лесно да ги пренаредите. Трябва да „хванете“ заглавието на колоната и да го плъзнете до желаната от вас позиция.


Филтриране

Този инструмент ви позволява да филтрирате информацията, която искате да бъде показана.

За да направите това, първо трябва да изберете колоната, върху която искате да направите филтъра. След това трябва да изберете типа филтър между тях: Празно, Не е празно, Съдържа*, Не съдържа*, Започва с*, Завършва с*, Е равно*, Не е равно*, Null or Не е null.

Типовете, маркирани със звездичка (*), трябва да бъдат посочени със стойност за изпълнение на филтъра.

Например: Ако изберете филтър на полето Name от тип „Съдържа” със стойност „Doe” към него, след прилагане на филтъра базата ще покаже всички записи, които съдържат фразата „Doe” в колоната Name .

В зависимост от вида на полето са налични различни условия за филтриране. Например за цифрови колони ще видите също опции като По-голямо от, По-малко от.Сортиране

За да приложите сортиране, щракнете върху инструмента за сортиране и изберете колоната, по която да сортирате. По желание можете да приложите еднократно сортиране. В противен случай по подразбиране сортирането се поддържа и ще бъде приложено отново, когато редактирате клетки в изгледа на базата.Групиране

Инструментът за групиране ви позволява лесно да групирате информацията по желаните от вас критерии. От примера, който показахме, можете да видите информацията, която се групира в колона.


Търсене

В горния десен ъгъл на таблицата ще намерите бутон за търсене. След като щракнете върху него, ще се появи поле. Можете да въведете ключови думи, с които да търсите.

Резултатите, които са намерени, ще бъдат оцветени в жълто.


Редактиране

За да редактирате клетка, щракнете върху клетката, която искате да редактирате, за да влезете в режим на редактиране. Въведете новата стойност и щракнете върху Enter или щракнете върху друга клетка. Редактирането поддържа Undo-Redo с клавишни комбинации Ctrl+Z и Ctrl+Y. Можете също да използвате клавиша F2, за да влезете в режим на редактиране и да се придвижвате между клетки с помощта на клавишите със стрелки на клавиатурата. За да изчистите съдържанието на клетка, можете да изберете една или няколко клетки и да натиснете клавиша Delete. За да копирате клетка(и) в клипборда, използвайте клавишната комбинация Ctrl+C. За да поставите клетка(и) от клипборда, използвайте клавишната комбинация Ctrl+V. За да изрежете клетка(и), можете да използвате клавишната комбинация Ctrl+X.

Резюме

Резюмето е функция, която предоставя резюме на данните, съдържащи се в таблицата. Резюмето се състои от няколко елемента. Обобщен елемент показва стойност, която е продукт на прилагане на обобщена функция към данните на конкретна колона. Аграгатната функция може да бъде „мин“, „максимум“, „сума“, „брой“, „средно“, „уникално“, „запълнено“ или „празно“. Можете динамично да зададете агрегатната функция, като преместите показалеца към обобщената клетка и щракнете върху нея. От падащото меню за агрегатни функции ще можете да изберете. Общото обобщение се изчислява върху всички данни, съдържащи се в таблицата. Когато се приложи селекция, общото обобщение се изчислява динамично въз основа на избраните клетки или редове на таблицата.


Добавяне на колона

За да добавите колона към вашата таблица, превъртете възможно най-надясно върху вашата таблица и след това щракнете върху големия бутон +. Можете да добавяте по едно поле наведнъж.Изтриване на колона

За да изтриете колона, щракнете върху иконата на менюто в заглавката на колоната на полето, което искате да премахнете. Изберете опцията „Изтриване“. Възможно е да изтриете само една колона наведнъж.


Добавяне на ред

Има няколко начина за добавяне на нов ред към таблица, първият е да щракнете върху „+“ в долния ляв ъгъл на таблицата. Това ще създаде нов празен ред в долната част на вашата таблица. Друг начин за бързо добавяне на редове е да използвате клавишната комбинация Shift + Space.


Изтриване на ред

Като изберете няколко реда, можете да изтриете няколко реда наведнъж. Редове могат да бъдат избрани чрез преместване на показалеца на мишката върху числото от лявата страна на реда и след това щракване. Можете да изберете няколко реда, като щракнете върху всеки поотделно и задържите клавиша Ctrl. Можете също да използвате клавиша Shift, за да изберете диапазон от редове. За да изберете всички редове в таблица, щракнете върху квадратчето за отметка от лявата страна на заглавния ред на таблицата. След като сте избрали редовете, които искате да изтриете, щракнете върху инструмента „Изтриване на редове“.


За да изтриете частични данни от ред като няколко клетки, изберете избраните клетки, които искате да изтриете, и натиснете клавиша Delete. Можете да щракнете и плъзнете, за да изберете няколко клетки, или да задържите клавиша shift, докато щракате или използвате клавишите със стрелки.

Редактиране на ред

За да редактирате всички клетки в ред, да видите хронологията на редакциите или да добавите коментари за реда, трябва да щракнете върху иконата Разгъване на реда. След като направите това, ще се отвори диалогов прозорец, който ще покаже всички полета на реда. Можете лесно да редактирате полетата, както и видимостта на полетата в таблицата и след това щракнете върху OK, за да потвърдите промените или Отказ, за да ги отмените.


Коментари

Ако разгънете ред, ще видите раздели с подробности, коментари и история. Кликнете върху раздела Коментари и можете да добавите коментари, свързани с този запис. Можете да видите с един поглед кои редове имат коментари по тях, като видите малък червен индикатор над иконата за разширяване на реда. Можете също така просто да изтриете или редактирате коментари, които сте направили преди това.