Интеграция на Mailchimp с автоматизации

В тази статия ще научите как автоматично да конфигурирате своята база за създаване на контакти в Mailchimp.

Трябва да имате имейл колона, за да използвате този тип автоматизация и трябва да настроите API key и Server prefix на Mailchimp. Повече за автоматизациите можете да намерите тук.

Нека създадем нова автоматизация

Избраният тип автоматизация трябва да бъде Mailchimp интеграция.

Ако вашата работна група няма конфигурирана интеграция на Mailchimp, ще видите текста от изображението по-долу.

Щракнете върху иконата за настройка, за да настроите интеграцията на Mailchimp.

Трябва да Включите интеграцията и да настроите вашия API key и Server prefix.

Ако нямате необходимите данни, можете да ги получите от връзката Get API Key.


Когато интеграцията е конфигурирана успешно, можем да продължим с автоматизацията.

Следващата стъпка е да изберете колона, която ще се използва от интеграцията.


Когато колоната E-mail е избрана, последното нещо, което остава, е да изберете списъка с контакти на Mailchimp, към който предпочитате да добавите новите контакти.
Ако списъкът е празен, трябва да създадете нов в акаунта си в Mailchimp и да опресните страницата.

Това е!

Когато някой добави запис или редактира клетката от избраната колона, въведената стойност (имейл) ще бъде добавена към вашия списък с контакти в Mailchimp.