Добавяне на записи към база чрез имейл

В този урок ще разгледаме процеса на добавяне на запис към база чрез изпращане на имейл. Основният текст на имейла ще съдържа CSV данни, а заглавието ще съдържа кода на базата данни. Този метод може да бъде особено полезен за автоматизиране на процесите на въвеждане на данни или интегриране със системи, които приемат данни чрез имейл.

Можете също така да добавяте файлове към базата, като ги прикачвате към имейла който ще изпратите.

Предварителни изисквания:

  1. Достъп до имейл акаунт.
  2. Artavolo база, управлявана от вас.

Стъпки:

Стъпка 1: Настройте имейл интеграцията

Първо, трябва да разрешите на базата да създава записи чрез имейл.

Отидете до Настройки -> Достъп за гости.


Когато се появи прозорецът, отидете до секцията, показана на изображението.


Сега трябва да активирате опцията Добавяне на записи чрез имейл

Стъпка 2: Разбиране структурата на имейла

Получателят на имейл е: record@artavolo.com

Заглавието на имейла трябва да бъде кодът на базата данни, който можете да намерите в отворения прозорец.

Основният текст на имейла трябва да съдържа редовете, които искате да добавите в базата във формат CSV (стойности, разделени със запетая). Всеки ред представлява запис, а всяка колона представлява поле във вашата база данни. Уверете се, че редът на колоните съответства на структурата на таблицата на вашата база данни.

Пример:

Name, Age, Email 

John Doe, 30, john@example.com 

Jane Smith, 25, jane@example.com

Стъпка 3: Създайте имейл

Създайте нов имейл и задайте заглавие с желания уникален код на базата данни. Този код ще се използва за идентифициране на базата данни. В тялото на имейла поставете CSV данните, които сте подготвили в Стъпка 2. Не забравяйте да настроите получателя (record@artavolo.com).


Стъпка 4: Изпратете имейла

имейла до определения имейл адрес, съдържащ нужната информация за идентифициране на вашата система от бази данни.

Стъпка 5: Обработка на информацията

След като имейлът бъде получен от artavolo, той трябва автоматично да анализира заглавието на имейла, за да определи базата данни и да обработи CSV данните в тялото. Когато това стане, можете да видите новите си записи във вашата база.


Ако сте прикачили файлове към имейла, тях може да откриете в секция Файлове.


Заключение:

В този урок демонстрирахме как да добавите запис към база, като изпратите имейл с CSV данни в тялото и използвате заглавието на имейла, за подаване на уникален код на базатата.