Създайте лист за срещи и го свържете с вашия календар в Google чрез Zapier

С Artavolo можете да създадете база за срещи с лесен формуляр за записване.

Най-бързият начин да направите това е да използвате нашия шаблон, наречен Назначаване при лекар.


Когато базата е готова, трябва да създадете Zap с нашия споделен Zapier Template.

Когато кукичката е готова за копиране, трябва да създадете webhook във вашата база в Artavolo.

Повече за създаването на webhook можете да видите тук.

Моля, активирайте Use field name instead Id, изберете метод POST и вмъкнете URL адреса от Zapier за куката.

Забележете, че трябва да изберете само Rows are created for "Which events should trigger this webhook?".

Когато webhook е готов, трябва да създадете един нов ред във вашата база, така че artavolo да изпрати заявка на Zapier.

След това трябва да се върнете към Zapier и да кликнете върху бутона Test trigger.


Сега можете да видите, че събитието е задействано. Изберете заявка за събитие A и щракнете върху Continue with selected record.

В секцията Account трябва да свържете своя Google акаунт със Zapier. Когато е готов, щракнете върху Continue.

Сега трябва да конфигурирате Google Calendar.

*Calendar - изберете календара, в който искате да добавите събитията.

Summary - изберете данните, с които искате да попълните заглавието на събитието. Пример: Data Rows Patient Name - Data Rows Visit

Description - добавете повече данни за описанието. Пример: Data Rows Complaints

* Start Date & Time - изберете Data Rows Appointment Date 

* End Date & Time - изберете Data Rows Appointment Date

Натиснете Continue и Test step. Ако стъпката е неуспешна поради полето Data Time, просто щракнете върху Skip step & Publish.

Вече сте готови да използвате своя формуляр в артаволо, за да добавяте срещи във вашата база и Google календар.
Важно! Моля, уверете се, че сте избрали часова зона във вашия профил в Zapier.