Колона с Числа

Типът колона с числа е проектиран да съдържа числа. Това е тип колона с общо предназначение за числени стойности. Можете да го използвате за различни цели като преброяване на артикули на склад, с различни единици като килограми, километър, ден, месец, година, миля, по целзий и др. Когато създавате нова колона с числа, можете да изберете минималната и максималната стойност и числовия формат.

Поддържат се множество числови формати


Можете да изберете Цяло число, Число с десетичен знак, Процент, Закръглен процент, Научен, Инженерен, Счетоводен, Единичен формат, Валута и Закръглени валутни формати.

Забележка: ако клетка в колона с проценти съдържа число, показано като 80%, и след това промените типа на колоната на число, тогава след преобразуването стойността на клетката ще се покаже като 0,8, тъй като основната стойност в клетката е 80/100, т.е. 0,8.

Мерна единица

Ако изберете формата на числовата единица, след това можете да изберете типа единица като „Километър“, „Акър“, „Градус“ и т.н.


Валута

Ако искате да съхранявате сума пари, опитайте типа валутна колона. Позволява ви да избирате от списък с валути.