Актуализиране на електронни таблици на Google чрез Zapier и Webhooks

В тази статия ще научите как да добавяте и актуализирате редове в Google Spreadsheet, когато се задействат webhooks на Artavolo.

За да настроите успешно webhook, трябва предварително да сте подготвили:

  • нова празна база в Artavolo.com с колони Name, Description и Status.

  • да имате Zapier.com профил и Google Sheet с първи ред съдържащ стойности ROW ID, NAME, DESCRIPTION и STATUS.

Нека продължим с конфигурацията на webhooks

1. Отидете на Zapier.com и създайте нов Zapier.
2. Копирайте URL адреса на webhook и превключете към вашата база в Artavolo.

3. Създайте нов webhook.
Поставете копирания URL адрес на Webhook в дясното поле. Щракнете върху запазване.

4. Актуализирайте някои редове във вашата база в Artavolo.

5. Превключете отново към Zapier. Щракнете върху Test the trigger и щракнете върху Continue with selected row.


6. Изберете Google Sheets
Изберете Drive, електронната таблица, която сте създали, предпочитаната от вас база и щракнете върху бутона Or add search step.

Изберете ROW ID за Lookup Column.

Като стойност за Lookup Value изберете Data Fields Row ID.

В долната част на полето маркирайте опцията Create Google Sheets Spreadsheet Row if it doesn’t exist yet?


След това изберете полетата на Artavolo Webhook като стойности за новия ред на Google Sheet и щракнете върху бутона Continue.


Продължете с Update Spreadsheet и изберете Row ID за Lookup Spreadsheet Row.След като сте избрали ROW ID като запис за актуализиране, трябва да изберете данните, които искате да актуализирате. В примера сме избрали Name, Description и Status. Използваме ROW ID като ID за реда, така че не го актуализираме.

След като щракнете върху бутона Continue, трябва да кликнете на test the Zapier и да кликнете върху бутона Publish.